این صفحه هر دقیقه بروزرسانی می‌شود

تمامی سرویس‌ها عملکرد عادی دارند

سرویس‌ها

رخدادهای اخیر

نمایش همه

اختلال در سرویس

از: ۱۳:۲۲ - دوشنبه ۲۵ تیر

تا: ۱۴:۴۵ - دوشنبه ۲۵ تیر

سرویس‌های تحت تأثیر:

آپداموس

۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۵

در حال مانیتور شدن

اختلال به طور موقت برطرف شده در حال پایش سرویس هستیم.

اختلال در دسترسی به سرویس‌ها

از: ۱۰:۴۷ - پنج‌شنبه ۲۱ تیر

تا: ۱۶:۵۳ - پنج‌شنبه ۲۱ تیر

۱۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

حل شده

سرویس ها به وضعیت عملیاتی بازگشت.

۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

بروزرسانی

مطابق اعلام مراجع بالادست، مشکل ناشی از قطعی برق در دیتاسنتر است. پیگیری‌ها کماکان ادامه دارد.

اختلال در زیرساخت

از: ۰۰:۳۸ - چهار شنبه ۲۰ تیر

تا: ۱۱:۱۴ - چهار شنبه ۲۰ تیر

سرویس‌های تحت تأثیر:

آپداموس

۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

حل شده

سرویس الرتینگ به وضعیت عملیاتی بازگشت.

۰۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

در حال مانیتور شدن

سرویس به حالت عادی بازگشته و در حال بررسی شرایط جانبی هستیم.

اختلال در کنسول

از: ۰۸:۳۲ - شنبه ۱۶ تیر

تا: ۰۸:۴۲ - شنبه ۱۶ تیر

سرویس‌های تحت تأثیر:

کنسول

۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

حل شده

مشکل برطرف گردیده و کنسول در دسترس قرار گرفت.

اختلال در دسترسی به سرویس‌های مستقر در کلاستر آسیاتک

از: ۱۰:۱۰ - یکشنبه ۱۰ تیر

تا: ۱۰:۳۴ - یکشنبه ۱۰ تیر

۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

در حال مانیتور شدن

سرویس‌های مستقر در کلاستر hamravesh--c11 در دسترس قرار گرفتند. کماکان درحالِ پایشِ وضعیت هستیم.

اختلال در سرویس

از: ۱۷:۱۴ - یکشنبه ۰۳ تیر

تا: ۱۷:۴۵ - یکشنبه ۰۳ تیر

سرویس‌های تحت تأثیر:

کنسول-دارکوب-بیلدر داخلی دارکوب

تعمیر و نگهداری زیرساخت سخت‌افزاری

از: ۱۱:۰۵ - چهار شنبه ۳۰ خرداد

اتمام تقریبی: ۱۲:۳۰ - چهار شنبه ۳۰ خرداد

تا: ۱۱:۲۵ - چهار شنبه ۳۰ خرداد

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

اختلال در سرویس

از: ۱۶:۵۸ - شنبه ۲۶ خرداد

تا: ۱۷:۲۴ - شنبه ۲۶ خرداد

سرویس‌های تحت تأثیر:

کنسول-دارکوب-هم‌گیت-کانتینر رجیستری

۱۷:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

حل شده

اختلالی در سطحِ شبکه‌ی یکی از زون‌ها باعثِ اختلال شده بود. با برطرف کردنِ آن، سرویس‌ها دوباره از ساعتِ ۲۰:۳۵ در دسترس قرار گرفته‌اند.

اختلال در دسترسی به هم‌گیت

از: ۱۱:۵۵ - دوشنبه ۲۱ خرداد

تا: ۱۲:۰۷ - دوشنبه ۲۱ خرداد

سرویس‌های تحت تأثیر:

هم‌گیت

اختلال در سرویس جمع‌آوری و ذخیره لاگ.

از: ۱۶:۰۷ - شنبه ۱۲ خرداد

تا: ۱۶:۵۲ - شنبه ۱۲ خرداد

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

۱۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

حل شده

از ساعت ۲۰ اختلال مستقیمی بر روی سرویس مشاهده نمی‌شود .

۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

بروزرسانی

مجدد سرویس ها از دسترس خارج شده و در حال پیگیری هستیم.

۱۶:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

در حال مانیتور شدن

اختلال به صورت موقت رفع شده و در حال پیگیری ریشه مشکل هستیم.