این صفحه هر دقیقه بروزرسانی می‌شود

سرویس‌ها

رخدادهای اخیر

نمایش همه

به‌روزرسانی امنیتی هم‌گیت

از: ۲۲:۳۰ - سه شنبه ۱۵ آذر

اتمام تقریبی: ۰۰:۰۰ - چهار شنبه ۱۶ آذر

تا: ۲۲:۴۱ - سه شنبه ۱۵ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

هم‌گیت

۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پایان به‌روزرسانی

۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

در حال انجام

به‌روزرسانی هم‌اکنون در حال انجام است.

قطعی شبکه‌ی دیتاسنتر

از: ۱۸:۳۲ - یکشنبه ۱۳ آذر

تا: ۱۹:۱۷ - یکشنبه ۱۳ آذر

۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

حل شده

سرویس‌ها به حالت عادی بازگشتند.

۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

در حال مانیتور شدن

مشکل دیتاسنتر آسیاتک برطرف گردیده است و درحال پایش سرویس‌ها برای اطمینان از پایداری سرویس‌ها هستیم.

نگهداری سیستم جمع‌آوری لاگ

از: ۲۱:۰۰ - سه شنبه ۰۸ آذر

اتمام تقریبی: ۲۱:۳۰ - سه شنبه ۰۸ آذر

تا: ۲۱:۴۷ - سه شنبه ۰۸ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

پایان نگهداری

تغییرات در لایه زیرساخت شبکه دیتاسنتر

از: ۲۰:۳۰ - یکشنبه ۰۶ آذر

اتمام تقریبی: ۲۱:۳۰ - یکشنبه ۰۶ آذر

تا: ۲۱:۳۰ - یکشنبه ۰۶ آذر

اختلال در سرویس

از: ۰۴:۲۲ - شنبه ۰۵ آذر

تا: ۰۵:۵۶ - شنبه ۰۵ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

۰۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

حل شده

سرویس به حالت عادی بازگشت.

اختلال در سرویس

از: ۰۶:۱۰ - جمعه ۰۴ آذر

تا: ۲۱:۲۴ - جمعه ۰۴ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴

حل شده

سرویس به حالت عادی بازگشت.

اختلال در سرویس

از: ۱۰:۱۰ - پنج‌شنبه ۰۳ آذر

تا: ۱۴:۴۱ - پنج‌شنبه ۰۳ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

مانیتورینگ

۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

بروزرسانی

احتمال اختلال در سرویس وجود دارد

۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

در حال مانیتور شدن

عمده سرویس به حالت عادی بازگشت و در حال بررسی هستیم.

اختلال در سرویس

از: ۰۵:۲۳ - پنج‌شنبه ۰۳ آذر

تا: ۰۸:۳۱ - پنج‌شنبه ۰۳ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

مانیتورینگ

۰۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

حل شده

سرویس به حالت عادی بازگشت.

اختلال در کلاستر استانبول

از: ۱۴:۴۵ - چهار شنبه ۰۲ آذر

تا: ۱۵:۵۰ - چهار شنبه ۰۲ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر استانبول (c14)

۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

حل شده

اختلال برطرف گردیده و سرویس‌ها به حالت عادی برگشتند.

تعمیر و نگه‌داری

از: ۲۱:۳۰ - سه شنبه ۰۱ آذر

اتمام تقریبی: ۲۲:۳۰ - سه شنبه ۰۱ آذر

تا: ۲۱:۵۹ - سه شنبه ۰۱ آذر

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر ایروان (c5)