رخدادهای اخیر

نوع رخداد:

همه

اختلال عمده در زیرساخت دیتاسنتر پارس آنلاین

از: ۰۱:۳۰:۵۳ - دوشنبه ۳۰ خرداد

تا: ۰۳:۱۵:۳۰ - دوشنبه ۳۰ خرداد

۰۳:۱۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

حل شده

اختلال در دیتاسنتر پارس آنلاین رفع شد و سرویس های تحت تاثیر هم‌روش به حالت عملیاتی بازگشتند.

اختلال و کندی درخواست‌های خروجی dns

از: ۰۶:۴۵:۰۰ - دوشنبه ۲۳ خرداد

تا: ۰۹:۰۰:۰۰ - دوشنبه ۲۳ خرداد

کندی و اختلال اینترنت بین‌الملل از سمت دیتاسنتر

از: ۱۸:۵۷:۲۲ - چهار شنبه ۱۸ خرداد

تا: ۰۰:۴۷:۳۶ - دوشنبه ۳۰ خرداد

۰۰:۴۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

حل شده

وضعیت ارتباط اینترنت پایدار است.

۱۸:۵۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

بروزرسانی

خدماتی که نیاز به اینترنت بین‌الملل دارند دچار اشکال شده‌اند.

اختلال در ارتباط بین‌الملل

از: ۰۵:۳۰:۰۰ - چهار شنبه ۱۸ خرداد

تا: ۰۷:۳۰:۰۰ - سه شنبه ۲۴ خرداد

۰۷:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

حل شده

وضعیت ارتباط به حالت مطلوب بازگشت.

قطعی سیستم‌های جمع‌آوری لاگ و متریک

از: ۱۹:۱۰:۰۰ - شنبه ۱۴ خرداد

تا: ۲۲:۴۵:۰۰ - شنبه ۱۴ خرداد

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

اختلال در شبکه‌ی داخلی کلاستر و ارتباط بین پاد‌ها

از: ۱۹:۱۰:۰۰ - شنبه ۱۴ خرداد

تا: ۱۹:۳۵:۰۰ - شنبه ۱۴ خرداد

اختلال در زیر ساخت CNI

از: ۲۲:۴۸:۴۵ - پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت

تا: ۰۷:۴۲:۵۹ - جمعه ۳۰ اردیبهشت

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر آسیاتک تهران (c11)

۲۳:۵۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

حل شده

ترافیک به حالت عادی بازگشت.

۲۳:۴۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

در حال مانیتور شدن

در حال پایش و راه‌اندازی سرویس‌ها هستیم.

۲۳:۲۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

بروزرسانی

مورد اشکال اصلاح شد.

۲۳:۰۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

شناسایی شد

اختلال مربوطه شناسایی شده و در حال رفع مشکل هستیم.

۲۲:۵۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

در حال بررسی

تیم فنی در حال بررسی شواهد موجود برای اختلال در عملکرد شبکه داخلی هستند.

به‌روزرسانی CNI

از: ۲۲:۳۱:۰۰ - پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت

تا: ۲۲:۴۵:۰۰ - پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر آسیاتک تهران (c11)

۲۲:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

حل شده

پایان به‌روزرسانی

۲۲:۳۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

بروزرسانی

شروع به‌روزرسانی