این صفحه هر دقیقه بروزرسانی می‌شود

تمامی سرویس‌ها عملکرد عادی دارند

سرویس‌ها

رخدادهای اخیر

نمایش همه

بروزرسانی زیرساخت

از: ۲۲:۳۰ - شنبه ۰۱ مهر

اتمام تقریبی: ۲۳:۰۰ - شنبه ۰۱ مهر

تا: ۲۲:۵۶ - شنبه ۰۱ مهر

سرویس‌های تحت تأثیر:

کانتینر رجیستری

اختلال در سرویس

از: ۱۶:۲۱ - جمعه ۳۱ شهریور

تا: ۱۶:۳۵ - جمعه ۳۱ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

جمع‌آوری لاگ

۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

حل شده

در حال حاضر سرویس به وضعیت عادی بازگشته است و لاگ ها بدون مشکل دریافت می‌شود.

۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در حال مانیتور شدن

اختلال در شبکه بوده و برطرف شده در حال بررسی بیشتر موضوع هستیم.

اختلال در سرویس سنتری

از: ۱۳:۴۵ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

تا: ۲۱:۳۰ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

سنتری

اختلال در سرویس سنتری

از: ۰۵:۳۰ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

تا: ۱۲:۲۶ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

سنتری

۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

حل شده

سرویس به شکل پایداری در دسترس قرار گرفته است.

۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

در حال مانیتور شدن

مشکل برطرف شده و در حال پایش سرویس هستیم.

تعمیر و نگه‌داری

از: ۲۳:۱۵ - سه شنبه ۲۸ شهریور

اتمام تقریبی: ۰۰:۱۵ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

تا: ۰۰:۱۵ - چهار شنبه ۲۹ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

کانتینر رجیستری

بروزرسانی زیرساخت کلاستر

از: ۲۲:۰۰ - سه شنبه ۲۸ شهریور

اتمام تقریبی: ۲۲:۱۵ - سه شنبه ۲۸ شهریور

تا: ۲۲:۱۵ - سه شنبه ۲۸ شهریور

اختلال در سرویس سنتری

از: ۰۸:۰۲ - دوشنبه ۲۰ شهریور

تا: ۱۳:۲۳ - دوشنبه ۲۰ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

سنتری

بروزرسانی زیرساخت کلاستر

از: ۲۱:۳۰ - چهار شنبه ۱۵ شهریور

اتمام تقریبی: ۲۳:۳۰ - چهار شنبه ۱۵ شهریور

تا: ۲۳:۳۰ - چهار شنبه ۱۵ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر سینداد تهران (c15)

بروزرسانی زیرساخت

از: ۲۰:۴۵ - سه شنبه ۱۴ شهریور

اتمام تقریبی: ۲۱:۰۰ - سه شنبه ۱۴ شهریور

تا: ۲۱:۰۰ - سه شنبه ۱۴ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

کلاستر استانبول (c14)

بروزرسانی زیرساخت

از: ۲۰:۳۰ - سه شنبه ۱۴ شهریور

اتمام تقریبی: ۲۰:۴۵ - سه شنبه ۱۴ شهریور

تا: ۲۰:۴۵ - سه شنبه ۱۴ شهریور

سرویس‌های تحت تأثیر:

گیتلب رانر-کلاستر ایروان (c5)